Cyphrany Healthcare
Cyphrany Healthcare

www.CyphranyHealthcare.nl

Als verpleegkundige en christen ondernemer vind ik dat het christelijk geloof een belangrijke plaats inneemt in mijn beroepsuitoefening. Als netwerk specialist heb een paar jaar geleden Cyphrany healthcare opgericht. Ik geloof in de kracht van ontmoeten, verbinden en versterken.
Samen met andere zorgpartners wil ik mij inzetten om in Zuid Nederland christelijke professionele hulpverlening bereikbaar en zichtbaar te maken.
DOET U OOK MEE? Bent u zorgverlener en/of zzp’er en staat u achter de visie/ missie van Cyphrany healthcare?
MELD U DAN AAN ALS PARTNER OF COLLEGA!