Over EBC

INLEIDING

De vereniging Evangelical Business Companions werd opgericht op 24 september 2008, met als doel om op wereldschaal de samenwerking te bevorderen tussen ondernemers en startende ondernemers die Bijbelse beginselen als uitgangspunt hebben.

In 2012 werd de ledenregistratie opengesteld en in 1,5  jaar tijd is de vereniging uitgegroeid naar 24 leden.

In die periode heeft de vereniging tal van activiteiten georganiseerd, zoals business meetings, evenementen, ledenvergaderingen, seminars, cursussen, workshops en coaching.

TOEKOMST 2013-2018

Eind 2013 is er een beleidsplan opgesteld.

De vereniging heeft een overwegend lokaal karakter behouden. Conform de missie moest er worden gezocht naar de beste manier om deze missie, namelijk samenwerking bevorderen tussen ondernemers op nationaal en internationaal niveau te verwezenlijken.

Er is daarom besloten om de vereniging onderdeel te laten uitmaken van de stichting EBC NetworkLokale EBC-verenigingen zullen daaronder opereren. De vereniging EBC Eindhoven zal in de nieuwe opzet fungeren als modelvereniging.

Deze strategische keuze zal zichtbaar worden in de visie, de missie, de structuur en de werkzaamheden van de vereniging.