Praise and Prayer
Praise and Prayer

Hartelijk welkom op onze eerste gezamelijke samenkomst van en voor iedereen die hart heeft voor de stad, kerk en samenleving.

Er is op verzoek ook ruimte voor persoonlijk gebed.

El Shaddai Kingdom Family. (ESKF)
Evangelic Business Companions (EBC)