Ministry
Ministry

DOELSTELLING

Mensen die een onderneming willen starten of een leiderschapscarrière ambiëren, worden hier toegerust met de nodige tools om dit doel te bereiken. Zie hieronder.

CURSUSSEN

BUSINESS ALPHA (CBMC)

Kleine groepen ondernemers ontdekken hier de basisprincipes van het christelijk geloof door samen na te denken en te praten over ethische, maatschappelijke en levensbeschouwende vragen.

CARRIÈRE MET GOD (CBMC)

Veel christenen worstelen met de vraag hoe ze hun geloofsprincipes in het dagelijks leven en op de werkvloer kunnen toepassen. Deze cursus biedt uitkomst voor iedereen die zich in dit vraagstuk wil verdiepen.

RENTMEESTERSCHAP (Crown Companies)

Velen worden misleid door de gedachte dat geld gelijk staat aan status, macht en leven in luxe. Geniet zelf nóg meer van uw geld door het goed te beheren!

WORKSHOPS

Deze workshops kenmerken zich door de interactiviteit, doeltreffendheid en praktische toepaspaarheid.