Deelnemer aan het woord: Michel Cooijmans
Deelnemer aan het woord: Michel Cooijmans

Michel Cooijmans is een 49-jarige ondernemer/organisator die vijf jaar geleden zijn hart aan Jezus heeft gegeven. Zijn hobby’s: inheemse flora en fauna. In het dagelijks leven besteedt hij naast zijn deeltijdbaan veel tijd aan zijn Stichting Cross dat twee jaar geleden opgericht is. De Heer heeft hem op zijn hart gelegd om speciaal voor de alleengaande christenen in Zuid Nederland en Vlaanderen activiteiten te organiseren. De slogan van Cross luidt: Ontmoeten Bemoedigen Verbinden.

Cross tracht allerlei activiteiten aan te bieden: betaalbare culturele, sportieve, culinaire uitjes en maandelijks een Cross Café: naast een middagprogramma is er ook een avond waar de ontmoeting centraal staat en waarbij vaak een spreker wordt uitgenodigd. Ook worden vaak creatieve bijdrages geleverd; bv een dans-workshop. Bij Cross staat niet het daten centraal, maar de vriendschappelijke ontmoetingen met elkaar, over de kerkmuren heen. Hierbij staat voor Michel op de voorgrond dat de wereld ons christenen moet herkennen aan onze onderlinge liefde. Opdat allen één zijn(in Hem). Een Bijbelse opdracht!

Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik bij EBC terecht gekomen. De eerste avond, het was een nieuwjaarsreceptie, voelde ik mij al snel thuis! En… er volgden meer leuke en interessante ontmoetingen. Sinds 2015 zet ik mij als bestuurslid in voor deze organisatie.

Ik vind het belangrijk dat EBC meer en meer bekend mag worden bij christen ondernemers. Zeker hier in het zuiden, maar ook landelijk en wellicht in België. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van EBC!