Bestuur & Organisatie
Bestuur & Organisatie

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Zittend bestuur:

  • Voorzitter/ oprichter: Esmeralda Kambel  
  • Secretaris/ vice voorzitter: Joao Alves
  • Penningmeester: Dirk Westerhof

Operationeel bestuur:

  • Interventie: Joao Alves
  • Secretariaat: Jarmin Rollins en Richelle Maaijen
  • Vrijwilligers en Kern teamleden van EBC Netwerk verenigingen